People and Boards


On Behalf of Toplum ve Kültür Araştırmaları Derneği (TOKÜAD) [Society and Cultural Researches Association] Owner: Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU

Editor-in-Chief

Dr. Mustafa DİNÇ

Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Department of Turkish and Social Sciences Teaching, Çanakkale/TURKEY

+90 505 798 91 77 - +90 286 218 00 18/3803

Co-Editors

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Turan TÜRK

Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish Language and Literature, Çanakkale/TURKEY

Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR

Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish Language and Literature, Çanakkale/TURKEY

Doç. Dr. Taner GÖK

Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish Language and Literature, Çanakkale/TURKEY

Secretary

RA. Samet DOYKUN

Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Department of Turkish and Social Sciences Teaching, Çanakkale/TURKEY

Editorial Board

Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU (Çanakkale Onsekiz Mart University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet KESKİN (Samsun University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Turan TÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Bilgin GÜNGÖR (Çanakkale Onsekiz Mart University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Ferudun Hakan ÖZKAN (Ankara Hacı Bayram Veli University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin DURGUT (Çanakkale Onsekiz Mart University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Ömer SOLAK (Çanakkale Onsekiz Mart University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Serkan KÖSE (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Taner GÖK (Çanakkale Onsekiz Mart University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Mustafa AÇA (İzmir Demokrasi University-Turkey)

Dr. Mustafa DİNÇ (Çanakkale Onsekiz Mart University-Turkey)

Dr. Nagihan ÇETİN (Antalya AKEV University-Turkey)

Advisory Board

Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR (Karadeniz Technical University-Turkey)

Prof. Dr. Bülent BAYRAM (Akhmet Yasawi University-Kazakihstan)

Prof. Dr. Galip GÜNER (Kayseri Erciyes University-Turkey)

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Bursa Uludağ University-Turkey)

Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA (Bursa Uludağ University-Turkey)

Prof. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University-Turkey)

Prof. Dr. Murat CERİTOĞLU (İzmir Kâtip Çelebi University-Turkey)

Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR (Hacettepe University-Turkey)

Prof. Dr. Ozan YILMAZ (Sakarya University-Turkey)

Prof. Dr. Şaban DOĞAN (İzmir Kâtip Çelebi University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Erkan HİRİK (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Erol SAKALLI (Uşak University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr.  Güneş ŞAHİN (Çanakkale Onsekiz Mart University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Hacer TOKYÜREK (Kayseri Erciyes University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Meral ÖZÇINAR (Uşak University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Murat ÖZŞAHİN (Afyon Kocatepe University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Sinan GÜZEL (İzmir Kâtip Çelebi University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Süleyman FİDAN (Gaziantep University-Turkey)

Assoc. Prof. Dr. Uğur DURMAZ (Kocaeli University-Turkey)

Dr. Adil ÇELİK (Sivas Cumhuriyet University-Turkey

Dr. Derya ÖZCAN (Uşak University-Turkey)

Dr. İsmail ABALI (Iğdır University-Turkey)

Dr. Mehmet Malik BANKIR (Kastamonu University-Turkey)

Dr. Mehmet Yasin KAYA (Ege University-Turkey)

Dr. Samet KILIÇ (Giresun University-Turkey)

Dr. Seval KASIMOĞLU (Çankırı Karatekin University-Turkey)

Dr. Yonca ALTINDAL (Balıkesir University-Turkey)