ESKİŞEHİR’DE GÜVERCİN YARIŞLARININ HALK BİLİMSEL İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 181-207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir kuş türü olan güvercinin evcilleştirilmesinin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Güvercinin hafıza ve yer yön yeteneğini keşfeden insanlar haberleşmede bir aracı olarak yararlanmıştır. Dünyanın birçok yerinde farklı inanışlarda yer alan güvercin Türk kültüründe ve İslamiyet’te de önemli bir yere sahiptir. Güvercin günümüzde bir uğraş olarak yetiştirilmektedir. Belirli ırk ve özelliklere sahip olan güvercinler yetiştiricileri olan seyisler arasında da gruplaşmalara ve ayrı kültür ortamları oluşmasına yol açmıştır. En belirgin güvercin yetiştirme grupları süs güvercinleri, posta güvercinleri, yarış güvercinleri, oyun güvercinleri olarak ayrılmaktadır. Her biri kendi içerisinde federasyona bağlı olarak dernekler kurmuştur. Bu derneklerde yarışlar düzenlenmekte ve yarış sonuçlarına göre güvercinlere damızlık olarak değer biçilmektedir. Her bir güvercin grubunun yarışı kendine özel kurallara, mekana, malzemeye ve ödüle sahiptir. Yurtdışında ve Türkiye genelinde yarışmalar düzenlendiği gibi her il kendi içerisinde de yarışlar düzenleyebilmektedir. Makalede; birlikte sunulmuştur. Eskişehir’de bulunan güvercin ırk ve gruplarından, derneklerinden, yarış öncesi ve sonrasından, seyislerin yarış esnasındaki etkisinden söz edilmiştir. Teknolojinin etkisiyle yarışların oldukça sistemli yürütüldüğü gözlenirken, şehirleşmenin kültür ortamını dağıtmaya başladığı ve yarışları zorlaştırdığı tespit edilmiştir. Unutulmaya yüz tutmuş gelenekselleşen bir kültüre ait bilgilerin gün yüzüne çıkarılması ve değerinin bilinmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The domestication of the pigeon, a bird species, dates back to ancient times. People who discovered the pigeon's memory and location-orientation ability used it as a means of communication. The pigeon, which has different beliefs in many parts of the world, has an important place in Turkish culture and Islam. Pigeons are now bred as a hobby. Pigeons with certain breeds and characteristics have led to the formation of groupings and separate cultural environments among the grooms who are their breeders. The most prominent pigeon breeding groups are divided into ornamental pigeons, homing pigeons, racing pigeons and game pigeons. Each of them has established associations within itself depending on the federation. Races are organized in these associations and pigeons are valued as stud according to the race results. The race of each pigeon group has its own rules, venue, material and prize. As competitions are held abroad and throughout Turkey, each province can also organize competitions within itself. In the article; pigeon races in Eskişehir were examined, photographed and presented with the findings. Pigeon races and groups in Eskişehir, their associations, before and after the race, the effect of the grooms during the race were mentioned. While it was observed that the races were carried out quite systematically with the effect of technology, it was determined that urbanization began to disperse the cultural environment and made the races more difficult. It is aimed to bring to light the knowledge of a traditional culture that is about to be forgotten and to know its value.

Keywords