ALEVİLİĞİN KÖKENİNE İLİŞKİN YENİ BİLGİLER ve GEÇMİŞ TEORİLERİN REVİZYONU

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 123-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alevilik konusunda her geçen gün gerek Türkiye gerekse dünya akademisinde bir çok yeni yazı kaleme alınmaktadır. Ancak bu yazıların önemli bir bölümü yerel çalışmalar merkezinde olduğundan ilgili sınırlı bir kesim tarafından takip edilmekte ve konunun temel paradigmaları genellikle tartışılmamaktadır. Halkbilimi ve edebiyat merkezli çalışmaların daha önceki literatürü bir gelenek halinde tekrar etmesi ve yeni bir bakış açısından uzak durarak copu past yönteminde ısrarcılığı sosyal bilimlerin temel sorunlarından biri olarak Alevilik çalışmalarında da yansımasını bulmaktadır.

Bu çalışma mevcut literatürde yoğun bir şekilde iddia edilen Alevilik ve Ahmet Yesevi ilişkisinin temel itibarla ne derece doğru olduğu tartışmasından başlayacak ve sözlü kültürde yer alan Horasan kavramının tarihsel görünümüyle devam ederek bazı kaynaklarda yer alan ve Alevilik açısından en önemli isimlerden biri olarak kabul edilen Vefai’nin kimliği ve Anadolu Aleviliğine etkisi açısından yeni bulunan bilgilerden hareketle farklı bir yorumla sunulacaktır. Tarih, sosyoloji ve diğer disiplinlerle olan bağlantıların yeni yaklaşımlar açısından ve derinliklilik noktasında akademinin yol ayrımının neler olması hususu vurgulanacaktır.

Keywords

Abstract

Many new articles are written about Shiism every day both in Turkey and in international academia. However, since a considerable number of these articles are the focus of local studies, they are followed with limited certainty and the basic paradigms of the subject are usually not discussed. The folkloric and literary repetition of previous literature as tradition and the insistence on the copy-paste method with the abandonment of a new perspective is reflected in Shiism studies as one of the main problems of social sciences. This study will begin by discussing the extent to which the relationship between Shiism and Ahmet Yesevi, which is strongly asserted in the current literature, is fundamentally true.

Furthermore, the historical consideration of the concept of Khorasan in oral culture will be continued, the identity of Vefai, which is included in some sources and considered one of the most important names in relation to Shiism, and its influence on Anatolian Shiism will be presented with a different interpretation based on newly found information. It is highlighted what should be the crossroads of the academy in terms of new approaches and depth of connections with history, sociology and other disciplines.

Keywords